MEDLEMSMØDE onsdag d. 9. november 2011 kl. 9.30-12.00: Nordea & Lyngbjerg: Healthy High Performance – hvordan kan HR sikre høj effektivitet uden stress og burnout hos medarbejderne?

Hvordan kan HR sikre et højtydende arbejdsmiljø, hvor medarbejderne undgår at blive negativt påvirkede af stress?

Nordea Asset Management HR har igennem nogle år arbejdet med at skabe en Healthy High Performance kultur (et udtryk udviklet af Marianne Siig, Head of Leadership Development & Talent Management at Nordea) og rammer for, at man som medarbejder både kan præstere målrettet og ambitiøst, men samtidigt sikre at det sker på en sund måde.

Overskud, arbejdsglæde og effektivitet kommer, når der er høje ambitioner, udfordrende opgaver, men også rammer for og tid til restitution. Som eliteidrætsfolkene ved, skal der være hviledage og restitutionsperioder for at kunne præstere, når det virkelig gælder. Erfaring viser, at dette nedprioriteres alt for ofte i en travl og udfordrende hverdag.

Som leder er udfordringen dobbelt – at sikre sit eget overskud og engagement samtidig med ansvaret for sin afdeling. Hvordan sikrer man som leder, at travlhed ikke bliver til stress, og at medarbejderne holder balancen mellem engagement og overengagement, og at de er ansvarlige over for jobbet og opgaverne, men også over for deres egen fysiske formåen?

Tanya Rytterager, Programme & Development Manager/Nordea Asset Management HR og organisationskonsulent og forfatter til flere bøger om ledelse og stress, Lis Lyngbjerg vil på dette medlemsmøde fortælle, hvordan HR i en præstationsorienteret organisation med flere målrettede tiltag kan skabe og understøtte rammerne for at skabe en ”Healthy High Performance Culture”.

Tanya Rytterager vil fortælle om erfaringerne med at implementere en ”Healthy High Performance Culture”. Lis Lyngbjerg vil fortælle om, hvordan man med ledelsesmæssige redskaber kan understøtte en high performance kultur, så man gennem god ledelse kan reducere stress.

Medlemsmødet vil bla. tage udgangspunkt i et forløb, hvor Lis Lyngbjerg og hendes nordiske konsulenter i samarbejde med Nordea Asset Management HR har undervist ledere og medarbejdere i Helsinki, Stockholm, Oslo og København.

Læs mere om Nordea på www.nordea.com og om Lis Lyngbjerg på www.lyngbjerg.dk

Tid:
Medlemsmødet finder sted onsdag d. 9. november 2011 kl. 9.30-12.00.

Adressen er:
Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Mødet foregår i lokalet SPs08 som er i stueplan.

Tilmelding på: mail@humanconsult.dk