MEDLEMSMØDE 10. maj 2012 kl. 9.30-12.00: MUS – der understøtter forretningsstrategien og organisationens målsætninger

BEMÆRK: Dette møde er aflyst grundet for få tilmeldinger.

MUS er et både velkendt og – i visse tilfælde – berygtet.  Både ledere og medarbejdere kan opleve MUS-samtaler som et stivnet og tidskrævende ritual, hvor roller og indhold er givet på forhånd, og hvor intet rigtigt rykker sig. Ledere kan tillige opleve at MUS ses som et tag-selv bord, hvor medarbejderens udviklingskrav ikke matcher organisationens behov og strategi. Resultatet er, at MUS hverken virker motiverende eller målrettet, men blot bliver “noget der skal overståes”   for både leder og medarbejder.

I det rigtige samspil med organisationens strategi og målsætninger er MUS-samtalen  et unikt værktøj til sammen at bevæge sig i den rigtige retning og at matche medarbejdernes kompetencer med organisationens behov.  Dette kræver dog at HR samtænker MUS med den samlede forretningsstrategi og målsætninger.

Kom og hør Erhvervspsykolog Birgitte Svinth og Direktør og tidligere Vicedirektør i Nordea Lisa Herold Ferbing fortælle hvordan HR kan:

  • Sikre samspil mellem den enkelte medarbejders udviklingsmål og organisationens strategiske behov.
  • Transformere MUS til en samtale med synligt resultat og med målbar effekt.
  • Følge op på MUS.
  • Balancere mellem empati og strategi – at mennesket kan ses i planerne.
  • Sikres gensidig feedback og evaluering på kompetencer, kvalifikationer og resultater.
  • Kompetenceudvikle fremadrettet ses i lyset af organisationens behov.

Tid og sted:
Tid: Torsdag d. 10. maj kl. 9.30-11.30.
Lokation: CBS Handelshøjskolen København, lokale SP113, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg. Der er fine parkeringsforhold og adgang med Metro.

BEMÆRK: Dette møde er aflyst grundet for få tilmeldinger.

Tilmelding:
Tilmelding på: mail@humanconsult.dk