MEDLEMSMØDE 25. april 2012 kl. 9.30-11.30: HR som strategisk forretningspartner

BEMÆRK! Mødet er flyttet til efter sommerferien!

Mange HR afdelinger transformeres fra en mere traditional HR funktion til at blive strategisk HR partner for virksomhedens samlede forretningsstrategi. Denne transformation kræver fokus på, hvordan HR strategisk kan støtte op om den øvrige organisation og forretningsstrategi og transformeres til HR Business Partner.

HR Direktør for Boligselskabet Sjælland Hanne Kjær-Kristoffersen har sammen med organisationens direktør udarbejdet en HR strategi, der understøtter hele organisationens mission og vision. Helt fra den overordnede strategi til rekruttering og kompetenceudvikling af de enkelte medarbejdere.

Tidligere HR Direktør for Hewlett-Packard og Pfizer, og nu selvstændig HR konsulent Pia Appel Møller har i mange år arbejdet med forretningsmæssige krav om bedre resultater og behov for at skabe fornyelse i kulturer, strukturer og adfærd, hvilket har givet Pia særlig ekspertise indenfor blandt andet HR strategi med forankring i forretningsstrategi samt transformation af traditionel HR funktion til HR forretningspartner.

Kom og hør, hvordan HR  kan:

  • Transformeres fra en traditionel HR funktion til en aktiv HR Business Partner.
  • HR kan understøttte virksomhedens forretningstrategi.

Tid og sted:
Tid: Onsdag d. 25. april kl. 9.30-11.30.
Lokation: CBS Handelshøjskolen København, lokale SP113, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg. Der er fine parkeringsforhold og adgang med Metro.

Tilmelding:
Tilmelding på: mail@humanconsult.dk