Arrangementerne i HumanConsult

Arrangementerne i HumanConsult består af:

Del 1

Første del er et aktuelt oplæg ved en toneangivende oplægsholder, der har central indsigt i de nyeste, trendsættende tendenser inden for HR-faget og/eller arbejdsmarkedsrelevante megatrends.

Emner og oplægsholdere fastlægges af HumanConsult i tæt dialog med medlemmerne og sikrer dig, at du altid har fingeren på pulsen med hensyn til de nyeste faglige HR-udviklinger.

Alle netværksdeltagere kan debatterer oplægget med oplægsholderen og de andre netværksdeltagere i en samlet diskussionsrunde.

ERFA-møderne ligger altid fastlagt for de næste fem møder, både hvad angår datoer og oplæg, og du inviteres af HumanConsult. På denne måde kan du planlægge din faglige sparring og opdatering et år ud i fremtiden uden problemer.

Del 2

Den anden del består af debat, dialog og sparring i fortrolige netværk, hvor konkrete problemstillinger i netværksdeltagernes virksomheder kan diskuteres – gerne i forlængelse af dagens oplæg, men ikke nødvendigvis. Hvordan kan dagens emne relateres direkte til egen hverdag og egne udfordringer via en åbenhjertig sparring med netværkskollegerne.

Medlemskab

Du har adgang til ERFA-møderne via et basismedlemskab. Det udvidede medlemskab indlemmer dig i en af de lukkede og fortrolige netværk, som samles hver for sig umiddelbart efter det indledende oplæg på mødedagen. På denne måde kan du deltage i begge fora i løbet af samme halve arbejdsdag fem gange årligt.

Du kan finde det aktuelle program for de næste fem møder her

Du kan melde din interesse eller tilmelde dig et medlemskab her