Ledergrupper

tpg_logo

Ledergruppen er en vigtig – men ofte underudviklet arena. Den er vigtig – eller har potentiale til at blive vigtig – fordi kvaliteten af ledelsesprocesserne aldrig har været så afgørende som nu. Meget står og falder med, at lederteamet skaber resultater – sammen – og fremstår som et samstemt ledelseslokomotiv, der taler med én stemme.

Ledergrupper er på mange måder organisationens ”hjerte”, hvor der produceres vigtig ledelse: retning, samarbejde mellem funktionelle siloer og mobilisering af organisationen.

Men mange ledergrupper snubler i slingrekurs, detailfokus, omkampe, rituel rapportering og diskussionskultur. Nyere, norsk forskning viser, at 50% af alle ledergrupper ikke er tydelige på, hvilken værdi de skal skabe sammen og hvorfor det er vigtigt, at de mødes.

Hotlinen giver råd og sparring om:
Her kan du som medlem få råd og sparring på spørgsmål og udfordringer i relation til, hvordan jeres ledergruppe(r) bliver mere værdiskabende:

  • Hvordan får ledergruppen skabt et klart, tydeligt, konkret og fælles billede af hvilken merværdi den skal producere?
  • Hvordan starter jeg en udviklingsproces for en ledergruppe?
  • Hvordan bliver ledermøderne mindre ritualiserede og mere værdiskabende?
  • Hvordan udnyttes forskelligheder til en styrke – frem for at blive en svaghed og give anledning til gnidninger og konflikt?
  • Hvordan gennemføres bedre beslutningsprocesser i ledergruppen?
  • Hvordan bliver ledergruppen i stand til at arbejde med udfordringer i samarbejdet?
  • Hvordan hæver ledergruppen sig fra drift og operationelle problemstillinger til at blive mere strategisk?
  • Hvordan bliver ledergruppen i stand til at reflektere og lære – som forudsætning for at udvikle sig og performe bedre?

Sådan bruger du hotline:
Send en mail, hvor du beskriver din udfordring eller spørgsmål til dh@tpgmail.com. Herefter vil Dorte Hjermitslev ringe eller skrive til dig indenfor 2-3 arbejdsdage.

Dorte_Portrait_small[1]

Om The Performance Group og
Dorte Hjermitslev

The Performance Group (TPG) er et nordisk konsulentselskab med kontorer i Danmark og Norge. TPG støtter sine kunder i at gå fra ambition til praksis og har som kerneydelser: strategiimplementering, ledelsesudvikling og udvikling af effektive ledergrupper. TPG har været tæt på den nyeste, norske forskning om effektive ledergrupper og har operationaliseret disse forskningsresultater til en forskningsbaseret tilgang til udvikling af ledergrupper – en tilgang der har været anvendt i mere end 100 skandinaviske (top-)ledergrupper.

Dorte Hjermitslev er adm. dir. i TPG Danmark. Hun har de sidste 15 år arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling samt udvikling af ledergrupper i en lang række private og offentlige organisationer som f.eks. Nets, Dong Energy, Ringnes (Carlsbergruppen), Entercard m.fl. Dorte er medforfatter til bogen ”Absolut nærvær – domænerne på arbejde” og er en ivrig blogger på: Endringsbloggen.no. Dorte har med succes været facilitator for en række ledergrupper, der var kørt fast i konflikter og destruktive interaktionsmønstre. Dorte er cand.comm. fra Aalborg Universitet og har en række konsulent- og coachinguddannelser bag sig.

Læs mere om Dorte Hjermitslev og TPG på www.the-performancegroup.com