Stress og Trivsel

Trivsel i travlhed – forebyggelse af stress

En ny vej er ved at vise sig i forhold til forebyggelse af stress. Nu er det ikke lange sygemeldinger og afskærmning, der er den bedste model til at forebygge og behandle stress. Forskningen viser, at hvis medarbejderen, lederen, behandleren og HR samarbejder, så kommer den, der er stresset, langt hurtigere på plads. Derudover er det vigtigt at have fokus på handlemuligheder og glæden ved arbejdet/livet, samtidig med, at man selvfølgelig taler om det, der har været en belastning og ændrer det.

Samtidig giver moderne arbejdsvilkår nogle udfordringer, som kan løses med enkle midler. Storrumskontorer, ansatte, der forstyrrer hinanden og lederne, så ingen af partnerne kan arbejde effektivt og koncentreret, mailen, der tager overhånd og manglende evne til at prioritere, er nogle af udfordringerne for den enkelte og på organisationsplan.

Best practice: Få sparring i forhold til den bedste måde at forebygge stress, at opbygge trivsel i travlhed og den bedste måde at behandle alvorlig stress.

Sådan bruger du Hotline:
Send en mail med dit spørgsmål og telefonnummer til lis@lyngbjerg.dk. Du vil herefter blive ringet op af Lis Lyngbjerg Steffensen senest inden for 2-3 arbejdsdage. Du vil oftest blive kontaktet med det samme.

Om Lis Lyngberg Steffensen

Lis Lyngbjerg Steffensen er forfatter til de første bøger i Skandinavien om ledelse og stress. Hun har skrevet bøgerne Ledelse uden stress, Effektiv uden stress, God Personaleledelse (Børsens Forlag 2002, 2003, 2005) Ledelse og stress (JyllandsPostens Forlag 2007) og Søvnkuren – til dig, der er træt af at sove dårligt (Gads Forlag 2011). Hun underviser ledergrupper og medarbejdergrupper i stress og trivsel, og hun er uddannet organisationskonsulent fra erhvervspsykologerne Haslebo & Partnere. Hun er medstifter af Stressbarometer med overlæge Bo Netterstrøm og cand.psych., Ph.D. Else Kathrine Relster. Stressbarometer blev solgt til et af Japans største konsulenthuse (Business Consultants Inc.) i juni 2009.

Lis har uddannet nordiske konsulenter til at undervise i ledelse og stress til Nordea Asset Management & Savings ledere og medarbejdere i Stockholm, Helsinki, Oslo og København. Hun giver individuel sparring og rådgivning til ledere og medarbejdere fra for eksempel Kriminalforsorgen, DR, Hartmanns. Derudover er hun med til at oprette Center for Moderne Arbejdsliv, www.cfma.dk

Læs mere om Lis Lyngbjerg på www.lyngbjerg.dk