ERFA-møder

HumanConsult – Foredragsrækken

Emner og oplægsholdere 2017
Oversigten distribueres til vidensnetværkenes deltagere og offentliggøres altid på HumanConsults hjemmeside, Linkedinside og Facebookside. Møder afholdes primært hos Hartmanns A/S, Lautrupvang 4A, 2750 Ballerup, men kan foregå på andre adresser. Der er fri parkering på adressen.

11. september 2017: BIG DATA & People Analytics 
Hvor langt vil man gå i HR for at udnytte de teknologiske muligheder? Kun 8 procent af de HR-ansvarlige vurderer, at de i dag er stærke til at håndtere data, viser en ny undersøgelse fra Deloitte. Men der er en vej til at få mere ud af dine HR-data. Det kræver blot, at du lægger den rigtige strategi fra starten. Den teknologiske udvikling er gået ind i en eksponentiel fase og flere og flere undersøgelser fastslår, jo mere HR benytter People Analytics – jo mere klart billede vil det give af hvilke faktorer, der kan skabe større resultater.

 9. november 2017: Employer branding – når vi nu fyrer og hyrer samtidig
Organisationerne kæmper en evig kamp om at tiltrække og fastholde de bedste kvalificerede medarbejdere. En del af arbejdet er at skabe en sammenhængende fortælling om organisationen som arbejdsplads og kommunikere budskaber eksternt såvel som internt. Hvordan værner vi om vores selvopfattelse og omverdens oplevelse af vores organisation – vores ”Employer Brand” i den paradoksale virkelighed, hvor vi kan jagte nye medarbejdere i den ene del af vores organisation samtidig med, at vi afskediger et andet sted? Her spiller vores håndtering af de sociale medier også en særlig rolle.

Februar 2018: Onboarding – en strategisk aktivitet
Det er i løbet af det første halve år, at medarbejderens loyalitet etableres og bevidst eller ubevidst beslutter, hvorvidt vedkommende ønsker at blive i organisationen i kortere elle længere tid. Det er derfor også i løbet af det første halve år, at din organisation kan tjene eller tabe penge på den nye medarbejder. Et effektivt onboarding-program kan være med til at etablere et solidt fundament af engagement, strategisk retningssans og forretningsforståelse, der gør medarbejderen langt mere værdifuld for din organisation. Dermed bliver onboarding en god forretning og bør derfor være en del af organisationens strategi.

April 2018: Diversitet – god forretning eller samfundsansvar?
Diversitet på arbejdspladsen er både god forretning og udtryk for samfundsansvar. Fordelene er mange: En øget diversitet styrker virksomhedens omdømme og giver bedre mulighed for at tiltrække og fastholde dygtige medarbej­dere. En mangfoldig medarbejdersammensætning giver virksomheden bedre mulighed for at styrke innovations­kraft og konkurrenceevne, samtidig med at hidtidige analyser viser, at diversitet øger produktiviteten samt at diversiteten direkte bidrager til virksom­hedens bundlinje.

Juni 2018: Organisatorisk vækst og sammenlægninger – undgå kompetenceflugt.
Når to eller flere organisationer skal fusionere, er det vigtigt, at kende de gode og mindre gode erfaringer med kulturen og arbejdsgangen for at skabe fælles grundlag for en ny fælles kultur. Alt for ofte er det set at fusionen ender med flugt af medarbejdere, der ”tabte” i kulturkampen.

Der tages forbehold for ændringer i valget af emner og oplægsholdere.